artycmonkeys:

Gustav Klimt, The Kiss (1907-1908) / Arctic Monkeys, Arabella (2013)

artycmonkeys:

Gustav Klimt, The Kiss (1907-1908) / Arctic Monkeys, Arabella (2013)


systemofadowny:

Take no shitsupermodelgif:

devon aoki by max farago for self service, fall 2009

supermodelgif:

devon aoki by max farago for self service, fall 2009
gabbigolightly:

Chanel Spring/Summer 1995

gabbigolightly:

Chanel Spring/Summer 1995


anthonystarkis:

2014 Toronto International Film Festival - “Before We Go” Premiere